Tin tức

Tiếp tục khai thác sản phẩm du lịch “Hang Va – hang Nước Nứt – những trải nghiệm khác biệt”

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Bình đã đồng ý cho phép Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng liên kết với Công ty TNHH MTV Chua Me Đất tiếp tục khai thác sản phẩm du lịch “Hang Va – hang Nước Nứt – những trải nghiệm khác biệt”. Thời gian tiếp tục khai thác từ ngày 15/12/2023 cho đến khi Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng giai đoạn 2021 – 2030 được phê duyệt.

Hang Va - hang Nước Nứt - những trải nghiệm khác biệt”.
Hang Va – hang Nước Nứt – những trải nghiệm khác biệt”.

Nội dung khai thác thực hiện theo các Quyết định và Công văn do UBND tỉnh ban hành liên quan đến việc khai thác sản phẩm du lịch “Hang Va – hang Nước Nứt – những trải nghiệm khác biệt”. Sản phẩm du lịch sinh thái này được giới hạn trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt II của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Đây là sản phẩm du lịch khám phá thiên nhiên kết hợp với tham quan hang động; lối đi dựa vào đường mòn nhỏ đã có sẵn trong rừng và không xây dựng các công trình trên lộ trình nhằm đảm bảo tính tự nhiên, bảo vệ các giá trị đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên của Vườn Quốc gia. Sản phẩm du lịch “Hang Va – hang Nước Nứt – những trải nghiệm khác biệt” có nhiều lộ trình khám phá để du khách có thể lựa chọn khi đến với Phong Nha  – Kẻ Bàng.

Trung Đức – QBTV

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button